Projectmanagement

Het realiseren van een bouwwerk is een complex proces waar veel partijen in verschillende fasen in samenwerken. Maar u moet zich blijven concentreren op uw dagelijkse activiteiten. Een bouwproject heeft een enorme impact op u en/of uw organisatie. Wij verzorgen o.a. de bouwcoördinatie, aansturing en de budgetbewaking van uw bouwproject. Wij informeren u regelmatig middels rapportages en voortgangsbesprekingen. Daarbij signaleren wij mogelijke obstakels in het proces en zorgen ervoor dat u  niet voor verassingen komt te staan.

 

Vanaf het eerste moment zorgen wij voor een goed projectbeheer ten aanzien van de financiën, kwaliteit, planning, informatie en organisatie. In alle fasen van het project bewaken wij deze zaken voor u en voor alle bij de fasen betrokken partijen, teneinde het eindresultaat te waarborgen.

 

Initiatieffase

Zijn uw plannen te realiseren en voor welk budget? Wij onderzoeken de haalbaarheid. Gebaseerd op volumes, bestemming en gebruik worden de mogelijkheden bekeken in relatie tot de kosten: op deze locatie wil ik dit, kan dat en wat gaat het me dan kosten? Misschien dan toch een iets ander plan of een andere locatie? Een haalbaarheidsstudie is een must nog voor een commitment om verder te gaan.

 

Programma van eisen

Wij maken samen met u het programma van eisen. Wat zijn precies de uitgangspunten? Waar moet het gebouw aan voldoen? Er wordt gekeken naar financiën, kwaliteit, planning, informatie en organisatie. Een goed PvE geeft u de handvatten om de voortgang te blijven toetsen en het eindresultaat te waarborgen.

 

Ontwerpfase

Voor het ontwerp en de engineering adviseren wij u in de selectie van de architect en adviseurs of verzorgen deze in eigen beheer. Kan hetgeen wordt bedacht ook binnen budget worden gerealiseerd? Wij geven leiding aan het traject om er voor te zorgen dat het plan aan uw verwachtingen gaat voldoen en binnen budget kan worden gerealiseerd. Ook het aanvragen van vergunningen behoort tot de werkzaamheden.

 

Voorbereidingsfase

Aanbesteding

Wie mag het werk gaan bouwen tegen welke condities? Met onze kostendeskundigheid zorgen wij voor realistische maar wel zo gunstig mogelijke condities. Wij zijn uw adviseur in het organiseren en begeleiden van de aanbesteding en de onderhandelingen met aannemer(s), installateurs, etc. Wij zorgen voor sluitende afspraken met uitvoerende partijen.

 

Uitvoeringsfase

Loopt alles zoals het hoort? Als projectmanager waken wij als dirigent over het proces en sturen waar nodig. Als bouwtoezicht controleren we de uitvoering, waarbij ook de bouwveiligheid wordt meegenomen. Tot slot verzorgen wij de oplevering, controleren alle documenten die bij de overdracht aan u worden verstrekt, zoals garantieverklaringen, gebruiksvoorschriften, etc.

 

Nazorgfase

Na de oplevering dienen er nog diverse zaken te worden geregeld zoals het inrichten en de ingebruikname. Wordt er verhuisd? Wie zorgt hier dan voor? Wie zet de beheerder op het juiste spoor? Hoe is het onderhoud geregeld? Wij ontzorgen u ook in deze fase door werkzaamheden te begeleiden.